Prostorski portal

Prostorski portal Mestne občine Kranj je zbirka interaktivnih tematskih zemljevidov z različnimi tematikami, kot so namenska raba prostora in območja prostorskih aktov, prikaz stanja prostora, prikaz lokacij sistema KRsKOLESOM, prikaz cestnih zapor v Mestni občini Kranj, prikaz javnih parkirišč itd.

Scroll to top