Navodila za uporabo javnega prostorskega pregledovalnika

Prostorski portal Mestne občine Kranj je zbirka interaktivnih tematskih zemljevidov z različnimi tematikami, kot so namenska raba prostora in območja prostorskih aktov, prikaz stanja prostora, prikaz lokacij sistema KRsKOLESOM, prikaz cestnih zapor v Mestni občini Kranj, prikaz javnih parkirišč itd.

  1. Prikaz grafičnega pregledovalnika

S klikom na enega od tematskih zemljevidov se nam odpre prostorski pregledovalnik, kot je prikazano na spodnji sliki.

 

2. Iskanje po naslovu

Prostorski pregledovalnik omogoča iskanje po naslovu in parceli. V kolikor želite iskati po naslovu, v iskalno okno vpišete željeni naslov. S klikom na iskani naslov še potrdimo izbiro in pregledovalnik nas približa na iskano lokacijo.

3. Iskanje po parceli

S klikom na gumb  se nam pojavi iskalno okno za parcele. Najprej v iskalno vrstico vpišemo katastrsko občino ter nato še parcelno številko. S klikom na parcelo še potrdimo izbiro in pregledovalnik nas približa na iskano parcelo.

4. Vklop slojev in legende

Vklop in izklop posameznega sloja je mogoč s klikom na okno , ki se nahaja na levi strani navedenega sloja. Legenda se vklopi s klikom na gumb , ki se nahaja na desni strani sloja.

5. Dodatni rezultati poizvedovanja

V kolikor želite izvedeti še dodatne vsebine o iskani zadevi v enem od pregledovalnikov, to naredite s klikom na to območje in prikažejo se vam še dodatni rezultati poizvedovanja.

Scroll to top